Tag Archives: groups

Week 5 – Notes

Kveldens Elluminate session med CCK08 generte disse stikkord:

Group vs Networks:

Gruppe kjennetegnes av likhet:

 • lik visjon
 • like verktøy
 • lik organisasjon
 • groups collaborate – samarbeider

Nettverk kjennetegnes av ulikheter:

 • ulike visjoner (individorienterte)
 • ulike verktøy
 • ulike organisasjoner
 • groups cooperate – samvirker

Les også:

Seven Habits of Highly Connected People

 1. Be reactive
 2. Go with the flow
 3. Connections comes first
 4. Share
 5. RTFM (learn for yourself, before seeking instruction from others)
 6. Cooperate
 7. Be yourself
Advertisements

Leave a comment

Filed under Connectivism and Connective Knowledge